1 2 3

Europietiška kokybė padės sutaupyti!

Rinkoje daugėja Kinijoje pagamintos įrangos, kuri efektyviai tarnauja tik 2-3 metus. Europietiška produkcija, nors ir brangesnė, tačiau net ir po 5 metų veiks taip pat sklandžiai.

Pamirškite rūpesčius dėl priežiūros!

Nemontuokite, netaisykite ir nederinkite apsaugos ir vaizdo stebėjimo sistemų patys. Mes nesakome, kad Jūs to nemokate, tačiau kvalifikuoti meistrai tai padarys greičiau, geriau ir pigiau...

Ar jaučiatės saugūs savo namuose?

Kasmet šimtai žmonių praranda savo turtą dėl įsilaužimų į namus ar gaisro juose. Užkirskite tam kelią ir įsirenkite apsaugos ir priešgaisrines sistemas, kurios užtikrins patikimą Jūsų turto apsaugą.

Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Įsigaliojimo data 2018-05-25

 

 1. UAB „LEVORIŠKIS“ (toliau – Bendrovė) tvarkydama Jūsų asmens duomenis vadovaujasi:

-Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679;

-Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

-Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu;

-kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą;

-VDAI ir kitų kompetentingų institucijų nurodymais bei rekomendacijomis.

 1. Asmens duomenys – bet kokia informacija, kurią Bendrovė gauna tiesiogiai iš Jūsų ar iš kitų šaltinių, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su Jumis, pagal kurią galima Jus identifikuoti.
 2. Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija.
 3. Duomenų subjektas – Jūs ar bet kuris fizinis asmuo (įskaitant juridinio asmens vadovą / atstovą, tikrąjį naudos gavėją), kuris naudojasi / išreiškė ketinimą naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis ar kaip nors kitaip yra susijęs su Bendrove ir / ar jos teikiamomis paslaugomis, kurio asmens duomenis tvarko Bendrovė.
 4. Kitos šioje Politikoje naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos naudojamos Reglamente (ES) 2016/679 (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ar BDAR).
 5. Bendrovė tvarko šių kategorijų asmens duomenis:
 • Kliento vardas;
 • Kliento pavardė;
 • Kliento telefono numeris;
 • Kliento elektroninio pašto adresas;
 • Kliento adresas.
 1. Asmens duomenų tvarkymo Bendrovėje tikslai:
 • Nustatyti Jūsų tapatybę, kad galėtumėme su Jumis susisiekti (mes renkame Jūsų vardą, pavardę, adresą, el.p. adresą, telefono numerį;
 • Galimybė Jus konsultuoti ir įvertinti Jūsų poreikius;
 • Galimybė Jums teikti paslaugas ir tinkamai vykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus bei vykdyti pareigas, nustatytas teisės aktuose;
 • Kad tvarkytume buhalterinę apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • Kad gerintume savo teikiamų paslaugų kokybę;
 • Kad galėtume siųsti Jums bendrojo pobūdžio rinkodaros pasiūlymus*;
 • Kad pasiteirautume Jūsų nuomonės dėl mūsų teikiamų paslaugų kokybės;
 • Kad užtikrintume paslaugų teikimą nuotoliniu būdu;
 • Kad galėtume įgyvendinti teisės aktų pažeidimų prevenciją.
 1. *Informuojame, kad Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti gauti mūsų siunčiamus tiesioginės rinkodaros pranešimus informuodami apie savo apsisprendimą Bendrovę bet kuriame jos klientų aptarnavimo padalinyje, el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba pasinaudodami atsisakymo nuoroda pačiame naujienlaiškyje.
 2. Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis (ES) 2016/679 BDAR nurodytais teisiniais pagrindais.
 3. Kaip gaunami Jūsų duomenys? Jie gaunami šiais būdais: a) Jūs pats pateikiate juos Bendrovei; b) Bendrovė gauna Jūsų duomenis iš kitų šaltinių.
 4. Jūsų duomenys tvarkomi ES teritorijoje. Tais atvejais, kai prireikia saugoti ar tvarkyti Jūsų asmens duomenis kitoje, negu ES, teritorijoje, Bendrovė deda visas pastangas, kad būtų užtikrinamas Jūsų duomenų saugumas.
 5. Jūsų duomenys Bendrovėje tvarkomi laikantis šių principų:
 • aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais, nustatytais prieš pradedant tvarkyti Jūsų asmens duomenis, ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
 • duomenys tvarkomi sąžiningai, teisėtai ir skaidriai, turint Jūsų sutikimą ar remiantis kitu teisėtu asmens duomenų tvarkymo pagrindu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas). Bendrovė reikalauja iš duomenų tvarkytojų, kuriuos pasitelkia Jūsų asmens duomenų tvarkymui, imtis atitinkamų organizacinių ir techninių priemonių, kurios užtikrintų Jūsų asmens duomenų saugumą ir jų nepažeidžiamumą;
 • duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie yra tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • duomenys yra tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami. Netikslūs ar neišsamūs asmens duomenys ištaisomi, papildomi, sunaikinti arba sustabdomas jų tvarkymas, imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
 • duomenys saugomi tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie asmens duomenys buvo surinkti ir yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas). Pasiekus nustatytą tikslą, Jūsų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai galiojantys teisės aktai įpareigoja Bendrovę saugoti asmens duomenis šiuose teisės aktuose nustatytą terminą. Pasibaigus šiam terminui, asmens duomenys ištrinami / sunaikinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti;
 • duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).
 1. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų asmens duomenims apsaugoti, nei viena interneto svetainė ar elektroninis paštas neužtikrina visiško saugumo dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Bendrovės. Todėl turėtumėte būti atsargūs ir prisiimti riziką, jeigu teikiate asmens duomenis Bendrovei interneto svetainėje ir elektroniniu paštu.
 2. Slapukai ir panašios technologijos. Jums besilankant Bendrovės interneto svetainėje www.levoriskis.com , norime pateikti informaciją ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Bendrovei atpažinti Jus kaip ankstesnį mūsų interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų Bendrovės interneto svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi šioje interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie šios interneto svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime tobulinti mūsų interneto svetainę, padaryti ją patogesnę Jūsų naudojimui.
 3. Kai naudojate naršyklę www.levoriskis.com teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę – jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.
 4. Naršydami www.levoriskis.com interneto svetainėje sutinkate su slapukų įrašymu į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
 5. Kaip subjektas, kurio duomenys yra tvarkomi, Jūs turite teises:

- teisę žinoti (būti informuotam) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

- susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

- reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Jūsų asmens duomenis (teisė ištaisyti);

- nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jeigu Jūsų asmens duomenų tvarkymas grindžiamas Jūsų sutikimu;

- reikalauti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

- teisę atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Toks sutikimo atšaukimas neturi poveikio iki šio sutikimo atšaukimo vykdytam asmens duomenų tvarkymui;

- teisę reikalauti ištrinti / sunaikinti Jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam), kai tokie asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. Ši teisė neapima atvejų, kai Jūs prašote ištrinti Jūsų asmens duomenis, kuriuos Bendrovė tvarko kitu teisiniu pagrindu, pavyzdžiui, kai asmens duomenų tvarkymas būtinas sutarties sudarymui / vykdymui arba kai taikoma teisinė prievolė;

- teisę nesutikti, kad Jums būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, jei toks sprendimo priėmimas turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį;

- teisę į duomenų perkėlimą;

- teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant Jūsų teises ir teisėtus interesus asmens duomenų apsaugos srityje.

 1. Bendrovė suteikia šias galimybes teisės aktų nustatyta tvarka ir prieš tai nustačiusi Jūsų tapatybę.
 2. Jei Jums iškilo klausimų, pamėginkite su mumis susisiekti Kontaktų skiltyje nurodytais būdais.

 

UAB „LEVORIŠKIS“

Nesąmonių muziejus

Gazelė 2013

Gazelė 2013

Link