1 2 3

Europietiška kokybė padės sutaupyti!

Rinkoje daugėja Kinijoje pagamintos įrangos, kuri efektyviai tarnauja tik 2-3 metus. Europietiška produkcija, nors ir brangesnė, tačiau net ir po 5 metų veiks taip pat sklandžiai.

Pamirškite rūpesčius dėl priežiūros!

Nemontuokite, netaisykite ir nederinkite apsaugos ir vaizdo stebėjimo sistemų patys. Mes nesakome, kad Jūs to nemokate, tačiau kvalifikuoti meistrai tai padarys greičiau, geriau ir pigiau...

Ar jaučiatės saugūs savo namuose?

Kasmet šimtai žmonių praranda savo turtą dėl įsilaužimų į namus ar gaisro juose. Užkirskite tam kelią ir įsirenkite apsaugos ir priešgaisrines sistemas, kurios užtikrins patikimą Jūsų turto apsaugą.

Kokį autonominį dūmų signalizatorių reikia pirkti ir kaip jį reikia sumontuoti

Nuo šių metų gegužės 1 d. įsigalioja „Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių“ (BGST) pakeitimai, pagal kurias visi gyventojai savo gyvenamuosiuose būstuose (gyvenamuosiuose vienbučiuose ir dvibučiuose namuose, daugiaaukščių pastatų butuose, socialiniuose bustuose, vaikų ir globos namuose, bendrabučiuose, šeimos namuose, vienuolynuose ir gyvenamuosiuose sodo nameliuose) turės įrengti gaisro signalizatorius. Tikėtina, kad daugeliu atvejų gyventojai rinksis autonominius dūmų detektorius, nes jų įrengimas/sumontavimas yra nesudėtingas ir nereikalauja jokių laidų instaliavimo. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui paviešinus naujus BGST pakeitimus, kilo ažiotažas ir išaugo autonominių signalizatorių paklausa/pasiūla rinkoje. Turėdami didelę autonominių dūmų signalizatorių sertifikavimo ir tiekimo į Europos sąjungos rinką patirtį, norime atkreipti jūsų dėmesį į tam tikrus aspektus, kurie apsprendžia jų sertifikavimą, atitikties deklaravimą, patikimą darbą, o tuo pačiu ir gyventojų bei jų būsto saugumą.

Autonominis signalizatorius tampa neatsiejamoji gyvenamojo būsto dalimi, o to pačiu statybos produktu, kuriam, kaip ir kitiems statybos produktams keliami griežti sertifikavimo bei atitikties deklaravimo reikalavimai. Šie reikalavimai yra susiję su esminiais statinių reikalavimais. Vieni iš šių reikalavimų – apsaugoti gyventojų sveikatą ir užtikrinti pastato gaisrinę saugą.

Reikalavimų užtikrinimui sukurti standartai, kuriems kiekvienas produktas turi atitikti. Autonominiai dūmų signalizatoriai turi atitikti EN 14604:2005/AC:2008 arba LST EN 14604:2005/AC:2009 standartą. Ši, autonominių dūmų signalizatorių, norma apibūdina techninių parametrų, konstruktyvo ir elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus, tyrimų metodus, veikimo kriterijus ir gaminio naudojimo instrukcijas. Produkto atitikimas standartui patvirtinamas paskelbtos (Europos Sąjungos notifikuotos) įstaigos vertinimo dokumentais/sertifikatais, eksploatacinių savybių deklaracijomis ir tinkamu gaminio ženklinimu CE ženklu.

Kad užtikrinti tik kokybiškų prekių pasiūlą/pardavimą, sukurta tvarka kurios reikia laikytis visiems rinkos dalyviams. Produktų rinkodaros sąlygas reglamentuoja Europos Parlamento ir Tarybos 2011 m. kovo 9 d. priimtas reglamentas (ES) Nr. 305/2011. Reglamentas nustato produkto pateikimo į Lietuvos Respublikos rinką tvarką. Pagal šią tvarką reikalaujama, kad statybos produktai į rinką būtų pristatomas kartu su eksploatacinių savybių deklaracija (Declaration of performance). Eksploatacinių savybių deklaracija yra rengiama gamintojo, remiantis produkto eksploatacinių savybių pastovumo įvertinimu, kuris buvo atliktas atsižvelgiant į normos EN 14604:2005/AC:2008 (arba LST EN 14604:2005/AC:2009) reikalavimus vienoje iš Europos Sąjungos notifikuotoje atitikties vertinimo įstaigoje. Eksploatacinių savybių deklaracija yra privalomas dokumentas parduodant autonominius dūmų signalizatorius ir turi būti komplektuojamas kartu su signalizatoriumi, arba pirkėjui pareikalavus, toks dokumentas turi būti jam pateiktas. Dokumentas turi būti sudarytas pagal reglamente (ES) Nr. 305/2011 griežtai nustatytą formą ir pateiktas ta kalba kurios rinkai produktas yra tiekiamas.

Produktas kuris buvo ištirtas Europos Sąjungos notifikuotoje įstaigoje turi būti paženklintas CE ženklų. Taigi ant kiekvieno autonominio detektoriaus turi būti šis ženklas. Prie ženklo būtinai turi būti notifikuotos įstaigos unikalus numeris, dokumento numeris ir normos numeris pagal kurią buvo atliktas įvertinimas. Pvz.: 0786-CPD-20733 (arba pagal naują reglamentą 0786-CPR-20733), EN 14604:2005/AC:2008. Kur 0789 – ES notifikuotos atitikties vertinimo/sertifikavimo įstaigos numeris, 20733 – dokumento numeris, EN 14604:2005/AC:2008 - norma.

ASD-10Q-4-talig

Signlizatoriaus, kuris turi visus Europinius sertifikatus ir eksploatacinių savybių deklaraciją ŽENKLINIMO pavyzdys

Tik tinkamai į rinką pateikti autonominiai dūmų signalizatoriai garantuos gyventojų būsto ir pačių žmonių gyvybių saugumą. Tiekimas/prekyba produktų, kurie neatitinka aukščiau paminėtos gaminių patekimo į rinką tvarkos, pažeidžia Lietuvos įstatymus, numato administracinę, o žmonių žūties atveju ir baudžiamąją tiekėjų/prekybininkų atsakomybę.

Įrengiant ir eksploatuojant autonominius dūmų signalizatorius būtina vadovautis LST EN 14604:2005 ir LST EN 14604:2005/AC:2009 standartų reikalavimais, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis (paskutinė redakcija 2012.06.29d. Nr.1-186), bei gamintojo parengta autonominių dūmų signalizatorių naudojimosi instrukcija (joje turi būti nurodyta kaip signalizatorius turi būti tvirtinamas, kaip prijungiamas arba keičiamas jo maitinimo elementas, kiek laiko galioja sensorinis elementas, kokį plotą aptarnauja signalizatorius).

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, net 97 procentų gyventojų žūsta namuose, tai yra ten, kur jie turėtų jaustis saugiausiai. Pranešimai apie gaisrus, kuriuose žūstama, dažnai prasideda nuo to, kad namas degė atvira liepsna ... . Tai rodo, kad gaisras nebuvo laiku pastebėtas. Jai namuose būtų buvę įrengti dūmų signalizatoriai, tikriausiai šių aukų būtų pavykę išvengti. Apie tai liudija ir Europos Sąjungos statistika. Statistika rodo, kad namų kiekis su įrengtais dūmų signalizatoriais įtakoja gyvenamųjų objektų gaisrų mirtinų aukų kiekį. Ten kur gyvenamųjų objektų procentas su įrengtais autonominiais dūmų signalizatoriais yra didesnis, ten mirtinų atvejų pasitaiko mažiau.

Diplomas

Apdovanojimas

 

 

Naudojimo instrukcija arton

10-metų optinis dūmų signalizatorius su įmontuota 10-metų 3V baterija

 asd

Modelis: ASD-10Qasd 1

Išsaugokite šią instrukcija!

Šioje naudojimo instrukcijoje pateikta svarbi informacija, liečianti teisingą instaliaciją ir dūmų signalizatoriaus eksploatavimą. Prašom atidžiai perskaityti šią informaciją ir išsaugoti šią instrukciją tolimesniam naudojimui.

 

SVARBI INFORMACIJA

Teisingas naudojimas užtikrins jums pakankamą papildomą evakuacijos laiką. Kiekvienas teisingai įrengtas signalizatorius padidins jūsų potencialų evakuacijos laiką.

 • Dūmų signalizatorius nėra gaisro prevencijos priemonė, jo paskirtis skleisti garsinį pavojaus signalą, kai jo veikimo zonoje atsiranda dūmų.
 • Įrenkite dūmų signalizatorių teisingoje vietoje, jeigu įmanoma lubų viduryje.
 • Laikykite dūmų signalizatorių nepasiekiamą vaikams.
 • Tikrinkite signalizatorių kas savaitę ir po bet kokio laikotarpio, kol nebuvote namuose.

PERSPĖJIMAS: niekuomet netikrinkite signalizatoriaus su ugnimi!

Valykite signalizatorių kiekvieną mėnesį naudodami minkštą dulkių siurblio šepetėlį. Taip pat galima vartoti drėgną skudurėlį.

Jeigu signalizatorius skleidžia garsinį signalą kas 40 sekundžių, tai reiškia, kad baterijos beveik išsikrovusios ir jums būtina pakeisti dūmų jutiklį.

Dūmų signalizatoriaus gyvenimo trukmė yra 10 metų (nepažeidžiant eksploatavimo sąlygų).

Klaidingas aliarmas gali būti nutildytas paspaudžiant testo ir nutildymo mygtukus.

Jūs galite savo dūmų signalizatorių padaryti mažiau jautiu nuspaudžiant testo mygtuką 10 minutėms. Signalizatorius nepaisant to vis tiek skleis aliarmo signalą, jeigu dūmų kiekis yra labai reikšmingas.

Planuokite DU evakuacijos maršrutus ir repetuokite juos su visais šeimos nariais.

GAISRO ATVEJU: NEDELSIANT PALIKITE PATALPAS IR SUSIRINKITE IŠ ANKSTO NUMATYTOJE VIETOJE, PATIKRINKITE, AR VISI YRA. UŽDARYYKITE PO SAVĘS VISAS DURIS IR NIEKADA NEATIDARYKITE ŠILTŲ DURŲ. JEIGU DURYS YRA ŠILTOS, PASIRINKITE ALTERNATYVINĮ MARŠRUTĄ. IŠKVIESKITE PRIEŠGAISRINĘ APSAUGĄ ESANT IŠORĖJE ARBA IŠ KAIMYNŲ. NIEKADA NEGRĮŽKITĖ Į DEGANČIUS NAMUS.

Esminio dūmų kiekio atveju slinkite link išėjimo stengiantis laikytis kuo arčiau grindų, Jeigu įmanoma stenkitės kvėpuoti per skudurėlį (pageidautina drėgną) arba užlaikykite kvėpavimą kaip galima ilgiau. Dauguma mirčių ir sužalojimų sąlygoja dūmų įkvėpimas nei pats gaisras

SPECIFIKACIJOS

Maitinimas

Baterijų gyvavimo trukmė

Naudojimas

 

 

Vartojimo temperatūra

Santykinė drėgmė

Jautrumas

Aliarmo garsas

Sertifikatas

3VDC Ličio AA baterijos

10 metu normaliomis sąlygomis

 

<8μA tolydus

<60ma esant aliarmui

 

nuo 0 oC iki +55 oC

±3% prie 93% RH prie 40 oC

Atitinkamai su EN14604

>85dB prie 3 metrų

Kriwan EN14604 – VdS3131/

vfdb 14-01, CE-15

Dūmų SIGNALIZATORIŲ IŠDĖSTYMAS

Rekomenduojamos vietos

Minimali apsauga:

Visuose kambariuose, tokiuose kaip miegamieji, darbo, mokymosi ir panašūs, taip pat išilgai evakuacijos maršrutų, tokių kaip koridoriai arba prieškambariai.

Maksimali apsauga:

Dūmų signalizatoriai visuose kambariuose (išskyrus vonios, virtuvės, garažuose ir .t.)

Šilumos jutikliai gali būti įrengti voniose, virtuvėse, ventiliuojamuose bufetuose, pagalbinėse patalpose, t.t. ne daugiau kaip 5 m atstumu nuo potencialaus gaisro židinio.

 • Dūmų signalizatorius geriausiai įrengti lubų viduryje, mažiausiai 50 cm nuo sienos.
 • Nuožulnių lubų atveju instaliuokite signalizatorių ant nuožulnių lubų, mažiausiai 90 cm (matuojant vertikaliai) nuo sienos krašto arba ne toliau kaip 90 cm nuo aukščiausio lubų (pastogės) taško.
 • Žiūrėkite minimali ir maksimali apsauga. Pav.1 ir Pav.2
 • Užtikrinkite, kad signalizatoriai visuomet būtų prieinami valymui ir testavimui.


asd 2

Pav. 1

asd 3

 

Pav. 2

 

Niekada neįrenginėkite dūmų signalizatorių

 • Voniose, virtuvėse, dušuose, garažuose, t.t. Vietose, kur dūmų signalizatoriai nereikalingi dėl normalių dūmų ar garų koncentracijos. Dūmų signalizatoriai gali būti įrengiami mažiausiai 5m atstumu nuo tokių dūmų šaltinio.
 • Vietose kur temperatūra gali viršyti 55 oC arba kristi žemiau 0 oC.
 • Arti dekoratyvinių objektų, durų, rozečių, lempų, langų, ventiliatorių, t.t kurie gali sąlygoti, kad dūmai nepasieks dūmų signalizatorių. Mažiausiai 50 cm nuo jų.
 • Paviršių kurie paprastai šiltesni arba šaltesni negu likusi kambario erdvė. Temperatūrų skirtumai gali neleisti dūmams pasiekti signalizatorių.
 • Greta ar tiesiai virš krosnies ar šildytuvo.
 • Labai aukštai arba sunkiai pasiekiamoje vietoje. Tai sudarys sunkumus signalizatoriaus testavimui arba valymui.
 • Dulkinose ar nešvariose vietose. Dulkių sankaupos neleis dūmams pasiekti dūmų kamerą ir kartais gali sąlygoti klaidingą aliarmą.
 • Mažiau kaip 1m nuo įtampos reguliatorių ir laidų. Kai kurie įtampos reguliatoriai gali sąlygoti signalizatoriaus gedimą.
 • Mažiau kaip 1,5m nuo liuminescencinų lempų. Elektros impulsai gali neigiamai paveikti signalizatoriaus funkcionavimą.
 • Lauke ir erdvėse kur didelis vabzdžių kiekis. Maži vabzdžiai jutiklio kameroje gali paveikti signalizatoriaus funkcionavimą.

Signalizatoriaus apatinėje pusėje pateikiama svarbi informacija.

Dėmesio: dūmų signalizatorius turi būti laikinai pašalintas renovacijos arba patalpų kapitalinio remonto metu. Kartą dienoje išvalykite signalizatorių minkštu siurblio šepetėliu, po to grąžinkite atgal, visada patikrindami paspaudžiant testo mygtuką.

INSTALIACIJA

1.Pasirinkite vietą atitinkamai sąlygoms aprašytoms: Dūmų signalizatorių išdėstymas bei „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių X skyriaus – autonominiai dūmų signalizatoriai“ (paskutinė redakcija 2012.06.29 Nr.1-186) reikalavimais.

2.Nuimkite signalizatoriaus pagrindą (Pav.3) pasukdami pagrindą prieš laikrodžio rodyklę (į kairę).

asd 4

Pav. 3

3.Pažymėkite montavimo angas ir pragręžkite skyles (naudodami 6 mm grąžtą). Jeigu nenaudojate sraigto kaiščių, tada naudokite 3 mm grąžtą. Prisukite pagrindą prie lubų. Įsitikinkite, kad nėra oro cirkuliacijos virš pagrindo, kas gali apsunkinti dūmų aptikimą. Jeigu ertmės yra per didelės, tai turi būti pataisyta naudojant įrankius.

4.Patalpinkite signalizatorių ant pagrindo ir sukite kol signalizatorius spragtelės baziniame pagrinde. Sukite pagal laikrodžio rodyklę (į dešinę nuo žymės OFF ik ON) signalizatoriaus užfiksavimui ir aktyvavimui. (Pav.4)

asd 5

Pav. 4

5.Patikrinkte kad jutiklis veikia ir baterijos aktyvuotos paspausdami testo mygtuką. Pypsėjimo signalas kuris pats nutyla reiškia, kad dūmų signalizatorius aktyvuotas ir raudonas LED 8-9 minutes blykčioja kas 10 sekundžių. Signalizatoriaus testavimas automatiškai perves jį į sumažinto jautrumo režimą 8-9 minutėms.

GARSINIŲ IR ŠVIESINIŲ SIGNALŲ FUNKCIJOS IR REIKŠMĖS

Normali situacija: raudonas LED vieną kartą blyksteli kas 5 minutės.

Aliarmas: kai signalizatorius aptinka dūmą, pradeda skleisti garsų pulsuojantį aliarmą ir raudonas LED blykčios nepertraukiamai kol dūmai nebus išvalyti.

Nusėdusių baterijų signalas: pypsėjimo signalas kas 40 sek. reiškia, kad baterijos arti išsikrovimo ir dūmų signalizatorius turi būti pakeistas. Šis signalas veiks 30 dienų.

Esant teisingam signalizatoriaus aptarnavimui ir eksploatacijai, kaip aprašyta SVARBIOJE INFORMACIJOJE, baterijos ir signalizatorius turi veikti dešimtmetį iki pasieks savo funkcionavimo laiko galą. Jūs turite pašalinti signalizatorių ir jo pagrindą nuo lubų ir įrengti naują.

Įspėjimas dėl dulkių arba šviesos spindulių patekimo į dūmų signalizatorių: Trys trumpi pypsėjimai kas 40 sekundžių reiškia, kad dulkių koncentracija signalizatoriaus dūmų kameroje viršija normą. Jūs turite išvalyti dūmų detektorių, panaudojant dulkių siurblį su minkštu šepetėliu. Taip pat šis signalas gali atsirasti kai yra per daug saulės spindulių. Šiuo atveju turite pasirinkti kitą montavimo vietą.

Testo ir pauzės mygtukai: Jūsų signalizatorius turi pauzės mygtuką (Pav.4) tai tas pats kaip ir testo. Paspauskite pauzės/testo mygtuką 3-4 sekundėm. Signalizatorius pereis į taip vadinamą sumažinto jautrumo režimą 10 minutėms. Raudonas LED blykčios kas 10 sekundžių rodydamas, kad buvo įjungtas tylos mygtukas. Signalizatorius neskelbs aliarmo jeigu yra dūmų sutirštėjimas arba kiekio padidėjimas.

Klaidingas aliarmas: Aliarmo nutraukimui paspauskite testo mygtuką (žr. Testo ir pauzės mygtukai).

 Aptarnavimas:

 • Venkite signalizatoriaus kontakto su vandeniu.
 • Reguliariai valykite signalizatorių (kartą per mėnesį) naudodami minkštą dulkių siurblio šepetėlį. Signalizatorių taip pat galima nušluostyti drėgnu skudurėliu.
 • Taisymą gali atlikti tik gamintojas.

Klaidingo aliarmo priežastys:

Signalizatorius gali būti aktyvuotas nuo garų, kondensacijos, dulkių, dūmų ir mažų vabzdžių. To reikia kaip įmanoma vengti. Žr. Niekada neįrenginėkite dūmų signalizatorių. Jeig signalizatorius dažnai sukelia klaidingus aliarmus, gal būt reikia jį instaliuoti kitoje vietoje.

PAŠALINIMO (UTILIZAVIMO) INSTRUKCIJA

Nemeskite seno signalizatoriaus į šiukšliadėžę, bet pristatykite jį į mažų buitinių atliekų surinkimo punktą.

DŪMŲ JUTIKLIŲ RIBOTUMAI

Šalyse kur dūmų jutikliai dažniausiai naudojami jie prisideda prie mirčių ir sužalojimų sumažinimo. Nepriklausomi ekspertai nustatė, kad jie yra neveiksmingi maždaug 35% gaisrų, konkrečia sekančiose situacijose:

 • Baterijos buvo pašalintos arba neveikė. Dėl šios priežasties būtina tikrinti įrenginį reguliariai.
 • Kai dūmai nepasiekia signalizatoriaus gaisro atveju, reiškia signalizatorius nebuvo galima taip išdėstyti. Pavyzdžiui: gaisrą kitame aukšte, kur signalizatoriai nebuvo įrengti, gaisras už uždarų durų, gaisras dūmtraukyje arba dūmai buvo nupūsti nuo signalizatoriaus. Dėl šios priežasties signalizatoriai rekomenduojami visuose kambariuose arba kiekviename aukšte.
 • Kai aliarmas negirdimas. Asmuo negali būti perspėtas dėl aliarmo jeigu per daug suvartojo alkoholio arba narkotikų.
 • Keletas gaisrų nevisada aptinkami vienu metu, pvz. rūkymas lovoje, jeigu miegamajame nėra signalizatoriaus. Evakuacijos nuo dujų arba smurtinio sprogimo, neatsargiai saugant sprogstamas medžiagas ir degius skysčius (benziną, dažus, denatūruotą spiritą, t.t), elektros gedimus, vaikų žaidimai su degtukais (gaisras) atvejai.
 • Dūmų signalizatoriaus funkcionavimo trukmė 10 metų su sąlyga, kad nepažeidžiama signalizatoriaus aptarnavimo ir eksploatacijos instrukcijos.

GAMINIO GARANTIJA

Jeigu signalizatorius naudojamas ir aptarnaujamas teisingai, gamintojas garantuoja, kad nevyks medžiagų ir gaminio gedimų 10 metų laikotarpyje nuo pirkimo datos. Išimtis sudaro gedimai atsiradę dėl katastrofų arba neteisingo vartojimo. Jeigu įrenginys tampa neveiklus numatytame periode, tuomet jis bus pakeistas arba atstatytas nemokamai. Nemėginkite remontuoti įrenginį savarankiškai arba su visų galų meistru, kas gali pažeisti garantiją.

Garantija negalioja ir gaminys nauju nekeičiamas jei nustatoma, kad buvo pažeistos gaminio naudojimo ir aptarnavimo sąlygos.

 

Atstovas LIETUVOJE:

UAB „LEVORIŠKIS“

Kauno g. 34, LT-03202 Vilnius

Tel. + 370 5 233 7675

Faks. + 370 5 233 6218

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
www.levoriskis.com

 ASD 10 reklaminis

 

ASD-10Q eksploatacinių savybių deklaracija.

 

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

2012 m. birželio 29 d. Nr. 1-186

GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMŲ PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO TAISYKLĖS

X. AUTONOMINIAI DŪMŲ Signalizatoriai

49. Autonominiai dūmų signalizatoriai, kai jų veikimo zonoje atsiranda dūmų, turi skleisti garsinį pavojaus signalą. Įrengiant ir eksploatuojant autonominius dūmų signalizatorius būtina vadovautis LST EN 14604 serijos standartų reikalavimais, šiomis Taisyklėmis ir gamintojo parengta autonominių dūmų signalizatorių naudojimo instrukcija (joje nurodyta, kaip signalizatorius turi būti tvirtinamas, prijungiamas arba keičiamas jo maitinimo elementas). Autonominių dūmų signalizatorių išdėstymo reikalavimai pateikti 5 lentelėje.

5. lentelė. Patalpos, kuriose privaloma įrengti autonominius dūmų signalizatorius

Eil. Nr.

Patalpos pavadinimas [10.6.]

Autonominių dūmų signalizatorių įrengimas

1.

Daugiabučių gyvenamųjų namų patalpos

+

2.

Vienbučiųdvibučių, gyvenamųjų namų patalpos

+

3.

Poilsio paskirties pastatų patalpos (kempingai, vasarnamiai, medžioklės nameliai ir pan.):

+

4.

Statybinio vagonėlio patalpos

+

50. Įrengiant GAS sistemas, papildomai įrengti autonominius dūmų signalizatorius, nebūtina.

51. Autonominiai dūmų signalizatoriai gali būti neįrengiami patalpose, kuriose žemas gaisro kilimo pavojus (dušai, tualetai ir pan.). Vertinant riziką, atsižvelgiama į užsidegimo tikimybę, ugnies plitimo židinio patalpoje tikimybę, ugnies plitimo už gaisro židinio patalpos tikimybę, gaisro pasekmes (mirtis, sužalojimas, turto netektis, žala aplinkai), kitų priešgaisrinės apsaugos būdų buvimą.

52. Patalpoje turi būti įrengiamas ne mažiau kaip vienas autonominis dūmų signalizatorius. Koridoriuje, jei jis ilgesnis kaip 12 m, turi būti įrengti ne mažiau kaip du signalizatoriai (abiejuose koridoriaus galuose).

53. Maksimalus vieno autonominio dūmų signalizatoriaus saugomas plotas nustatomas pagal gamintojo reikalavimus, bet ne didesnis kaip 60 kv. m.

54. Autonominis dūmų signalizatorius turi būti montuojamas patalpos centre ant lubų arba kuo arčiau centro, bet ne arčiau kaip 20 cm nuo sienų.

55. Nesant techninės galimybės įrengti autonominius dūmų signalizatorius ant lubų, juos galima tvirtinti prie sienos 10–15 cm atstumu nuo lubų, bet ne arčiau kaip 20 cm nuo sienų kampo.

56. Jei patalpoje lubos yra nuožulnios arba stogas dvišlaitis, autonominiai dūmų signalizatoriai įrengiami ne toliau kaip 0,9 m nuo aukščiausio lubų (pastogės) taško.

57. Patalpose, kuriose išsiskiria degimo produktų dalelių, autonominius dūmų signalizatorius reikia įrengti 6 m atstumu, o nesant tokios galimybės – kuo toliau nuo minėtų dalelių šaltinių.

58. Autonominiai dūmų signalizatoriai turi būti keičiami naujais ne vėliau kaip praėjus 10 metų po jų pirminio apžiūrėjimo ir išbandymo po įrengimo.

Su kokiomis problemomis susiduriate eksploatuodami apsaugos sistemas?

The voting for this poll has ended

Reklama

 

Nesąmonių muziejus

Gazelė 2013

Gazelė 2013

Link